Techniek Talent en Energie

plaatje stripHier vindt u het materiaal voor het programma van Techniek, Talent en Energie.

Met het project Techniek, Talent en Energie bereiken we binnen twee jaar 10.000 leerlingen van de bovenbouw basisonderwijs en laten hen kennismaken met zaken rond de energietransitie. Over twee jaar wordt het project landelijk uitgerold.

Het doel van TTE is tweeledig:

Door creatieve didactische werkvormen maken leerlingen van 8 tot 12 jaar oud kennis met allerlei aspecten rond energie. Van energie in je lijf tot het hele energiedistributienetwerk in ons land. Met deze bagage hopen we over 10 tot 15 jaar een brede maatschappelijke discussie te kunnen voeren over hoe in ons land de omschakeling te maken naar een duurzame maar betrouwbare energievoorziening .

De leerlingen maken via het onderwerp Energie kennis met wetenschap en technologie en daarmee voldoen de deelnemende basisscholen aan de eisen die gesteld worden aan het onderwijs op wetenschap en technologiegebied.

Wilt u meer weten bekijk dan de website

www.techniektalentenergie.nl