Boek ‘Onderzoeken’

Leren Onderzoeken binnen wetenschap en techniek op de basisschool.

Dat is de naam van het boek dat we schreven.

Leerlingen in de bovenbouw van de basisschool leren in 7 lessen zelfstandig onderzoek doen. Dat is iets anders dan strakke proefjes doen getuige de onderstaande gebeurtenis.

“Annet wilde onderzoeken op welke wijze je het beste een kamp- vuur kunt blussen. Zij wilde het vuur met zand, schuim en water blussen en kijken naar de verschillen. Omdat er van een eerlijk onderzoek sprake moest zijn en zij geleerd heeft dat je bij een eerlijk onderzoek het drie keer moet uitvoeren, had zij wel negen identieke kampvuren nodig. Drie keer om met schuim, drie keer om met zand en drie keer om met water het vuur te bestrijden. En natuurlijk diende ieder kampvuur een gelijke hoeveelheid houtjes te bevatten, die allemaal even groot en dik moesten zijn. En oh ja gaf Annet aan, de vuren moesten tegelijk aangestoken worden.”

Omslag boek 'onderzoeken'Op de website die bij het boek hoort staat meer materiaal.