CV

2010 “Lesidee”
Maandelijks auteur van een artikel in het onderwijsblad COS waarbij nieuwe vormen van didaktiek worden verwerkt en moderne communicatiemiddelen voortdurend worden ingezet.
“Science centrum Groningen: Qu3”
Projectleider en inhoudelijk leider van het project Qu3 een festivaleditie voor het international performing arts festival “Noorderzon” in Groningen. Zie ook de website www.qu3.nl en een videoverslag
2009 “Regionaal nascholingsprogramma”
Opzetten en uitvoeren techniek en wetenschap nascholingsprogramma voor leerkrachten basisonderwijs Groningen, Friesland en Drenthe t.b.v. VTB-pro
2008 Opzetten De Magneet”
Opzetten en uitvoeren van de inhoud van het doe- en ontdekcentrum „de Magneet“ van de Hanzehogeschool Groningen alsmede de ontwikkeling van bijbehorend lesmateriaal.
VMBO ambitie
Aanvraag, projectleiding en uitvoer vmbo-ambitie programma ’Blik op de toekomst’, waarbij leerlingen met en camera verslag doen van stage, bedrijfsbezoek en vervolgscholen om de technische beroepen te stimuleren.
2007 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad gemeente Groningen
De gemeente Groningen had tot 2008 geen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Vanaf het eerste moment betrokken bij de opzet van dit gremium.
Werkgroep verzelfstandiging openbaar onderwijs Groningen
Werkgroep financiën en huisvesting
2006 Medezeggenschapsraad Zernike College.
Initiatiefnemer Science Centrum Noord Nederland
Daar er in Groningen behoefte is aan een groot doe- en ontdek centrum waar burgers kennis kunnen nemen van wetenschap en techniek is er met drie partners een initiatiefgroep gestart met als doel het opzetten van een dergelijk centrum
2005 Doorgaande leerlijn, initiatief en projectleiding “Science Op School”.
Samenwerkingsproject tussen 11 scholen voor basionderwijs en een school voor voortgezet onderwijs, heeft in 2006 een onderwijsprijs “durven delen doen” gewonnen van €50.000,- zie ook de website.
2004 Ontwikkelaar experimentele leermiddelen (NOVO 2).
Ontwikkelaar i.s.m. Wolters Noordhoff van op nieuwe leest gesneden methoden voor het leergebied science.
2003 – 2009 Projectleider en ontwikkelaar Werkplaats- Atelier.
Dit prijswinnende concept voorziet in een indeling van het onderwijs in basiskennis en toepassing. Leerlingen leren in aparte lessen het geleerde in realistische opdrachten toepassen.
2002 Ontwikkelaar Junior High Groningen.
Medeontwikkelaar van Junior High Groningen, een school voor 11 tot 15 jarigen in opdracht van de gemeente Groningen. De school wordt naar alle waarschijnlijkhed in 2011 werkelijkheid.
2001 Onderwijs in de samenleving”
Een van de drie schrijvers van het prijswinnende onderwijsplan. Het plan richt zich op onderwijsvernieuwing door de banden met de samenleving te vernauwen en hen te betrekken bij de inhoud van het onderwijs. Doel praktijkgerichte opdrachten en maatschappelijke taken maken deel uit van het dagelijkse onderwijs.
“Het beste ICT lesidee van Nederland”
Eerste prijs in de onderwijswedstrijd “Het beste ICT lesidee van Nederland”. De prijs is toegekend voor een lesopdracht waarbij een website als een leeromgeving werkte waarop leerlingen informatie konden halen over het weer. Leerlingen moesten op basis van alle informatie een eigen weerbericht maken en presenteren.
2000-2004 “Laptopklas” .
Projectleiding over het ICT onderwijsstimuleringsproject, “ de laptopklas”. Voor de eerste keer in Nederland werd alle leerlingen uit een klas uitgerust met een laptop die bij elke les werd gebruikt. Daarbij is een inhoudelijk stimulerings en ondersteuningsprogramma voor alle betrokken leraren opgezet.
19991994 Opzetten leerlingenstatus (Mentordossier dat alle gebeurtenissen tussen mentor en mentorleerling vastlegt)
Coördinatie internationaliseringsproject “classroom 2020”
Opzetten en uitvoeren digitaal leerlingvolgsysteem “My Progress”
Opzetten Computer ontwerpen in de grafische opleiding van de school
Netwerkleider Natuur- en milieueducatie Noord Nederland
Coördinator Natuur- en milieueducatie
Opzet en uitvoer van een waterproject over alle vier vestigingen van het Zernike College
Organisatie van het jaarlijkse introductiekamp voor plm 500 leerlingen.
1993-heden Docent Natuur- en scheikunde en biologie op het Zernike College Groningen
Extracurriculair
Zitting in de ICT groep van de school
Opzetten mediagebruik voor leerlingen en docenten
Lid van het voorlichtingsteam van de Montessori Junior College
Lid van de onderwijscommissie
Schrijver artikelen voor onderwijsbladen
Diverse onderwijs video producties