Science en Ontwerp

“Als je DNA kunt vastpakken hoe zou dat dan voelen?”
De verbouwereerde geneticus keek mij vragend aan. Wat ik er mee bedoelde, vroeg hij afwerend.

Ik herhaalde de vraag en voegde er aan toe: “Is het vochtig? Kan ik er in knijpen of is het hard? Bestaat het uit een gladde slang of zitten er allerlei verdikkingen in.”

Langzaam maar zeker kwam hij los. Na enige tijd beschreef hij de muziek die in een lichaamscel speelt en hoe hij zich in die kleine ruimte die wij cel noemen geborgen voelt. Dat zijn motivatie als geneticus voor een deel uit die geborgenheid voortvloeide. Het gaf betekenis aan zijn wereld.

Science en Ontwerp is steeds op zoek naar de betekenis, of het nu gaat om DNA of om de historie van een gebied. Hiervoor is verbeelding en creativiteit onontbeerlijk. In de diverse projecten wordt multidisciplinair gezocht naar deze betekenis waarbij de zintuigen en de subjectiviteit niet geschuwd worden.

Henk de Vries